Susan Smit - Happinez

‘Soms moet een mens al het bekende achterlaten en zich in een ongewis avontuur storten om tot nieuwe inzichten te komen – om te resetten, al het ware. Op reis laat je nu eenmaal soepeler je vaste gewoontes varen en ook je overtuigingen slaan makkelijk aan het wankelen. In een andere omgeving, met andere geuren, kleuren en gebruiken, lijkt het onmogelijke ineens mogelijk.

Simone Awhina voelt zich moegestreden in haar bestaan als zangeres, waarbij het succes op zich laat wachten en ze de eindjes aan elkaar moet knopen. Alles moet anders en ze besluit dat ‘anders’ te beginnen met een voettocht naar Santiago de Compostela. Totaal onvoorbereid, maar vastbesloten gaat ze op weg. Haar overdenkingen, overwinningen, ontmoetingen en avonturen, waarbij ze veelvuldig terugblikt op de dood van haar verloofde en andere belangrijke momenten in haar leven, zijn door auteur Jessica Menheere in helder proza gevat. 

‘Ik ga op reis en laat achter’ een waardevol, openhartig en authentiek relaas van een beminnelijk mens die je al het geluk van de wereld gunt. En de Camino lonkt meer dan ooit.'