Levensparels

In mijn boek Ik ga op reis en laat achter schrijf ik over de levensparels. Dit is een kralenarmband gemaakt van glas en iedere kraal/parel heeft een eigen betekenis.

Levensparels.jpgBetekenis Levensparels

De eerste kraal heet de Parel van God. Deze gouden parel herinnert ons eraan dat er een kracht in het leven bestaat, die alles bij elkaar houdt; iets of iemand die de oorsprong en de bestemming van alles is, die altijd bij ons is en over ons waakt. Deze parel symboliseert het begin en het einde van de cirkel, het geloof, de wonderen en het vertrouwen. Als er een God is, dan is niets zinloos.

De volgende parel heet de Ik Parel. Deze kleine parelmoerachtig parel herinnert ons eraan dat we naar Gods beeld geschapen zijn. Ze helpt ons naar binnen te keren als onze buitenwereld in duigen valt. Net als een korrel zand, die de mogelijkheid heeft om zich tot een parel te vormen, bevinden zich in ieder persoon ongekende mogelijkheden. Soms zitten wij zo vast in een negatief gedachtenpatroon en zien daardoor alleen datgene wat we niet kunnen of willen. De Ik Parel kan ons helpen om onszelf te zien zoals God ons ziet, geliefd en waardevol.

De witte Doop Parel toont ons dat we de kracht hebben om opnieuw te beginnen. Hierin verborgen ligt de belofte van onbeperkte genade en vergeving. We zoeken allemaal, al dan niet bewust, naar de bevestiging dat we iets betekenen. Ons leven wordt meestal gevormd door het verlangen naar deze bevestiging. Meestal handelen we vanuit twee patronen; we doen iets omdat we het moeten doen of omdat we iets willen betekenen en goed gevonden willen worden. De grote witte parel herinnert ons eraan dat we iets betekenen en goed genoeg zijn, precies zoals we zijn. We hoeven ons niet te bewijzen of aan te passen. Bij de doop worden God en de mens verbonden, maar ook op een ander moment is er altijd de mogelijkheid tot ommekeer en wedergeboorte. Het is een kwestie van het achter ons laten van bittere herinneringen en beperkingen en in vertrouwen te leven.
 
De zes langwerpige kralen worden de Parels van de Stilte genoemd. Hektiek en stress zijn kenmerken van de moderne samenleving. De zes Parels van Stilte herinneren ons eraan hoe belangrijk de stilte is. Hoe belangrijk het is om geen aandacht aan onze eindeloze gedachten te geven en prestatiedrang uit te schakelen, zodat we gewoon kunnen ZIJN. In de stilte komen we in contact met onze diepste Zelf en kunnen dit dan laten spreken. Als we de Stilte naderen, komen we bij een plek waar woorden niet meer nodig zijn.

De Woestijn Parel is zandkleurig en staat symbool voor het falen. Soms lijkt ons leven op een woestijn. Het is leeg, er is geen wens, geen verlangen, niemand om mee te praten. De omgeving lijkt kaal en vruchteloos. Niemand kan de woestijntijden van het leven volledig ontwijken. Vroeg of laat krijgen we ermee te maken. De woestijn is een plek van ontbering, die tegelijkertijd het verlangen om te leven oproept. Het gaat om uitersten. Wat heb ik nodig om te leven? Het is niet eenvoudig om door de woestijnen van ons leven te trekken, maar we kunnen oefenen om ze als het ware tegemoet te komen, er in te verblijven. Woestijntijden kunnen ons helpen om het belangrijke van het nutteloze te onderscheiden. Als we de woestijn, de problemen, achter ons gelaten hebben, ontdekken we dat het ons iets geleerd heeft. Dat geeft perspectief. Het moeilijke aanvaarden is een waardevolle overwinning.

Aan de andere kant van de woestijn wacht de Blauwe Parel: een rustplaats om ons uit te strekken en te genieten. Hier in de stilte, worden levenslust en levensmoed geboren. Vaak vragen wij ons af ‘Wat moet ik doen?’ De Blauwe Parel vraagt ons juist te bedenken wat weggelaten kan worden. Hier mogen we gewoon ZIJN, zonder iets te doen. Er worden geen eisen gesteld. Tijdens de blauwe, zorgeloze momenten van het leven lijkt niets te moeilijk te zijn. We vliegen zoals de vogels in de lucht met gezegende momenten van rust en kalmte. Neem deze rustplaats waar; dit kan een plaats, een persoon, een moment van stilte, het strand en de zee zijn of een samenzijn met kinderen of kleinkinderen.

Naast de Blauwe Parel bevinden zich de rode Parels van de Liefde. In liefde ben je met zijn tweeën; degene die geliefd wordt en diegene die liefheeft. Daarom zijn er twee parels. Liefde is het grootste geschenk van het leven. Een bron van eindeloze vreugde, maar liefde kan ook pijn doen. Bij de eerste parel gaat het om het ontvangen van liefde. Om ons te openen voor de liefde wanneer zij op ons pad komt. Hier ervaart de mens die naar liefde verlangt dat hij of zij geliefd wordt precies zoals hij of zij is. Dat is de ware onbaatzuchtige liefde. Bij de tweede parel gaat het erom deze liefde door te geven. Liefhebben wil zeggen er voor de ander te zijn en iets van jezelf geven zonder er iets voor terug te willen hebben.

Drie kleine witte parels geven ruimte voor de diepste geheimen van het hart. Daarom heten zij de Parels van de Geheimen. Zij staan voor datgene waar wij met niemand anders over praten of waarvoor wij eenvoudig geen woorden hebben. Dit kan bijvoorbeeld over een droom of gedachte gaan die wij met ons meedragen. Een mens is een raadsel en soms begrijpen we onszelf niet eens. In de drie witte parels zijn onze geheimen veilig opgeslagen. Daar vinden zij hun plaats.

De zwarte Parel van de nacht staat voor het zwarte en zware in het leven; angst, twijfel, eenzaamheid. Voor datgene wat in het leven kracht en moed vraagt. Leegte, wanhoop, angst voor de dood. ‘Is er een God? Waarom moeten we sterven?’ Deze vragen mag je niet wegduwen. Het is wel noodzakelijk om de duisternis te onderbreken. Maar om de dag te beleven moet je eerst door de nacht zien te komen. Er is licht in het donker, zelfs als we het niet zien. Dieper in de nacht komt het licht dichterbij.
 
De laatste witte kraal vertegenwoordigt de overwinning van het goede op het kwade en heet de Parel van de Opstanding; die staat voor de hoop die vrees en angst overwint. Ze wil vrede en licht. De nacht is voorbij, de ochtend is gekomen. Hier stroomt het van licht en leven. De schaduwen vervagen en verdwijnen en niets is meer moeilijk. Dat wat we in de verte geloofden, is nu heel dichtbij. Het licht komt niet van buiten, het komt van binnenuit en straalt naar buiten. Dit is de parel van de vrede, om na de inspanning uit te rusten. De Parel van de Opstanding is de parel van hoop. Zij kan ons hoop geven als wij ons niet tegen het leven verzetten. Te midden van alle ongerustheid over de toekomst, wil zij ons eraan herinneren dat het goede het kwaad kan overwinnen. Het is belangrijk het licht te zoeken en de hoop nooit op te geven.

 

 

 

De levensparels worden helaas niet meer gemaakt en zijn dus niet meer te koop.